“La casa ha de ser l’estoig de la vida, la màquina de felicitat.” Le Corbusier


PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA


PROJECTES DE REFORMA

Oferim un ventall de possibilitats per adaptar-nos sempre a cada una de les vostres necessitats i ajustant el pressupost segons el servei sol·licitat.

  • Vols reinventar casa teva?
  • Has d’obrir un nou negoci i no saps quina imatge donar-li?
  • Vols canviar el mobiliari de casa?
  • Necessites un altra habitació?
  • Necessites un Projecte Tècnic per tramitar la Llicència d’obres?
  • Necessites un Arquitecte Tècnic per portar la direcció d’obra?

Segons les necessitats de cada client i projecte, a mavi.cat oferim diferents serveis i nivells: Pots necessitar un petit croquis, un aixecament planimètric més detallat, una visualització en 3d per veure millor l’espai o un projecte tècnic i/o la direcció d’obra.

El nostre principal objectiu és oferir el tractament adequat de les diferents tècniques, per garantir la durabilitat, l’habitabilitat i la qualitat, adaptant-nos a cada projecte i a les seves necessitats.


CERTIFICATS I TRÀMITS


CÈDULA D’HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document que acredita que un habitatge compleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent, i és necessària i imprescindible per a vendre o llogar un habitatge i per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, tenen una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

A mavi.cat tramitem i ens encarreguem de tots els requisits que necessites presentar, des de la visita a l’habitatge, a l’emplenament del formulari i les gestions necessàries amb l’administració corresponent per obtenir la cèdula d’habitabilitat.


CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El Certificat d’Eficiència Energètica és un document que verifica la calificació d’eficiència energètica d’un edifici, habitatge o local, calcula el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici.

Com a norma general, s’han de certificar tots els immobles per a la venda o lloguer i tots els de nova construcció, i té una validesa màxima de 10 anys.

A mavi.cat ens ocupem de tot el procés perquè no t’hagis de preocupar de cap gestió. Visitem l’immoble, realitzem els mesuraments corresponents i redactem l’informe, per després sol·licitar i obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica.


INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

L’Inspecció tècnica d’edifics (ITE) es tracta d’una revisió obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges.

A partir de l’Informe Tècnic, l’administració emetrà el Certificat d’Aptitud, qualificant l’edifici d’APTE o NO APTE, i té una vigència de 10 anys.

A mavi.cat realitzem tot el procés d’Inspecció Tècnica d’Edificis, des de l’informe tècnic, fins a tots els tràmits amb el principal objectiu de garantir la seguretat de l’edifici i de les persones que l’habiten i així aconseguir una resolució favorable.


Posat en contacte amb nosaltres sense cap compromís i et respondrem el més aviat possible!